2021-02-25

Diskusijoje su Vilniaus miesto mokyklų bendruomene ieškota sprendimų, kaip padėti abiturientams pasiruošti egzaminams

Mokyklų bendruomenės kartu su nacionaliniu ir savivaldybės lygmenimis vykdo papildomas priemones, skirtas padėti abiturientams geriau pasirengti egzaminams.

Vilniaus švietimo pažangos centro (VŠPC) komandos dr. Prano Gudyno, Jūratės Litvinaitės ir Genovaitės Kynės atliktame tyrime apie abiturientų pasirengimą egzaminams nuotolinio mokymo(si) sąlygomis nustatyta, kad didžiausi iššūkiai abiturientams yra gerokai padidėjęs mokymosi krūvis, mokymosi ir bendravimo kartu su mokytojais ir bendramoksliais stoka, didelis psichologinis nuovargis, neužtikrintumas ir įsitikinimas, kad nesiseka ruoštis brandos egzaminams, nes labai trūksta mokymosi grįžtamojo ryšio. Tyrimas vyko nuo sausio 29 iki vasario 10 d. ir jame dalyvavo beveik 1000 Vilniaus miesto abiturientų.

Vasario 18 d. įvyko Vilniaus miesto savivaldybės administracijos inicijuota diskusija „Pakeliui į 2021 m. egzaminus“. Jos tikslas – sutelkti Vilniaus miesto mokyklų bendruomenę tam, kad būtų atrasti optimaliausi ir bendruomenės lūkesčius labiausiai atitinkantys sprendimai, siekiant abiturientus sėkmingai palydėti į egzaminus. Diskusiją organizavo VŠPC. Joje dalyvavo beveik 100 Vilniaus miesto bendrojo ugdymo įstaigų bendruomenių atstovų – abiturientų, jų tėvų ir globėjų, abiturientus mokančių mokytojų, mokyklų vadovų.

Diskusijoje pristatytos minėto tyrimo įžvalgos bei šio tyrimo pagrindu VŠPC parengtas siūlomų priemonių, kurios galėtų būti vykdomos Vilniaus miesto savivaldybės ir mokyklos lygmenimis, sąrašas. Mokyklų bendruomenių atstovai dirbo grupėse ir iš pateikto siūlymų sąrašo atrinko po 3-4 prioritetines priemones, kurios jų manymu būtų veiksmingiausios ir padėtų abiturientams sklandžiai pasiruošti 2021 metų brandos egzaminams. Pirminė visų darbo grupių išskirtų prioritetinių priemonių tendencija pakankamai praktinė – norima praktinių patarimų ir mokymų su egzaminų užduočių vertintojais, sudaryti galimybę abiturientams laikyti bandomuosius egzaminus mokyklose ir organizuoti daugiau individualių konsultacijų abiturientams.

Atsižvelgdamas į diskusijos dalyvių išsakytus svarbiausius abiturientų, jų mokytojų bei tėvų poreikius, VŠPC planuoja organizuoti abiturientų mokytojų susitikimus su patyrusiais mokytojais – egzaminų vertintojais, kad mokytojai galėtų geriau pasiruošti mokinių konsultacijoms. Numatoma parengti rekomendacijas Vilniaus mokykloms, kaip organizuoti ugdymo procesą mokykloje, sudarant abiturientams ir jų mokytojams palankesnes sąlygas rengtis egzaminams. VŠPC savo svetainėje pradės skelbti susistemintą informaciją apie veiklas ir renginius, skirtus abiturientų ir mokytojų pasirengimui valstybiniams brandos egzaminams.

Abiturientų pasirengimo egzaminams nuotolinio mokymo(si) sąlygomis tyrimo pristatymo pateiktis