2020-12-02

Darželių pavaduotojams – seminaras apie pedagogų motyvacijos stiprinimą

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos lygmeniu vykstantiems pokyčiams labai svarbus vadovų vaidmuo, nes išorinė ikimokyklinio ugdymo įstaigos aplinka paprastai iš jos vadovų tikisi, kad šie bus pokyčių skatinamoji jėga savo įstaigose, nepriklausomai, kokie pokyčiai bus inicijuojami. Tikimasi, kad jie bus pokyčių lyderiai ir kurs ikimokyklinio ugdymo įstaigos kultūrą, kurioje yra skatinama motyvacija, iniciatyvumas, ieškoma naujų probleminių klausimų sprendimo galimybių.

Bendradarbiaudami su Mykolo Romerio universitetu tęsiame „Ikimokyklinių ugdymo įstaigų vadovų (pavaduotojų) akademijos“ seminarų ciklą Vilniaus miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų pavaduotojams. Pavaduotojus pakvietėme dalyvauti gruodžio 8 d. vyksiančiame seminare „Strateginio planavimo dirbtuvės: pedagogų motyvacijos stiprinimas“.

Pirmoje seminaro dalyje taikant „problemos medžio“ metodą bus nagrinėjamos pedagogų motyvacijos priežastys bei formuojami priemonių planai motyvacijai didinti. Antroje seminaro dalyje pavaduotojai bus kviečiami pasidalinti asmenine patirtimi apie ugdymo įstaigų vadovų kompetencijų vertinimą.

Seminarą moderuos: prof. dr. Andrius Stasiukynas, MRU Viešojo administravimo institutas, viešosios vadybos ir kompetencijų vertinimo ekspertas; prof. dr. Irena Žemaitaitytė, MRU Edukologijos ir socialinio darbo institutas, andragogikos ekspertė.

Į Vilniaus miesto mokyklų ir darželių raštines jau išsiuntėme registracijos į seminarus nuorodas. Paskubėkite registruotis!