2020-08-26

Dalyvaukite programoje „Tyrinėjimo menas Vilniuje“!

Ar Jūsų mokyklai yra artimas tyrinėjimas, kūrybiškas, visus įtraukiantis mokymas(is)? Ar Jums svarbūs dialogiškumu ir bendradarbiavimu grįsti santykiai? Jei norėtumėte šiuos dalykus dar labiau plėtoti savo mokykloje, kviečiame nedelsti ir tapti programos „Tyrinėjimo menas Vilniuje“ dalyviais.

Programoje 2020-2021 m.m. kviečiame dalyvauti Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas, dirbančias pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas.

Programa yra skirta padėti mokiniams ir mokytojams įgyvendinti gilų mokymosi procesą, kuris stiprina kūrybingumą ir kritinį mąstymą, žinių pritaikomumą ir išliekamumą, padeda sukurti dialogu, bendradarbiavimu pagrįstus santykius, stiprinti bendruomeninius ryšius mokykloje.  „Tyrinėjimo menas Vilniuje“ sukuria erdvę mokinių, mokytojų ir įvairių kūrybinių sričių praktikų partnerystėms. Jų metu kartu sprendžiami konkretūs mokymosi iššūkiai, kuriami ir išbandomi integruoti, tyrinėjimu, kūryba ir problemų sprendimu pagrįsti ugdymo metodai.

Atsižvelgdami į šių dienų situaciją dėl pandemijos, esame pasirengę įgyvendinti programą ir nuotolinio mokymo sąlygomis. Savo kūrybiniais resursais padėsime jums kurti pilnavertį, mokinių savarankiškumu grįstą ugdymo procesą. Rezultato sieksime pasitelkdami Jums prieinamas technologines priemones!

Mokyklos, pageidaujančios dalyvauti programoje, turi užpildyti  paraišką ir ją atsiųsti el. paštu Asta.Morkuniene@vilnius.lt iki  2020 m. rugsėjo 16 dienos (imtinai). Apie atrankos rezultatus atrankos dalyvius informuosime iki 2020 m. rugsėjo 28  d. el. paštu.

Prioritetą teiksime mokykloms, kurios:

  • siekia spręsti su penktų klasių mokinių adaptacija mokyklos bendruomenėje susijusias problemas;
  • siekia atrasti veikiančius re-emigrantų mokinių integracijos būdus, spręsti su tuo susijusius iššūkius.

Mokyklų atrankos kriterijai yra šie:

  • Motyvacija: noras, poreikis ir įsipareigojimas analizuoti pasirinktą problemą ar iššūkį, skirti mokyklos darbuotojų ir bendrojo ugdymo laiką Programos  įgyvendinimui; noras bendradarbiauti su kuriančiais profesionalais.
  • Pasirengimas tyrinėjimui: atvirumas naujoms idėjoms, klausimų kėlimui, naujų ugdymo praktikų išbandymui.
  • Bendruomeniškumas: nusiteikimas aktyviai įtraukti bendruomenę į programos vykdymą, pasirengimas bendrai priimti sprendimus.
  • Įgyvendinamumas: mokyklos galimybės skirti būtinus išteklius (laiką, patalpas ir kt.), suderinti tvarkaraščius ir sudaryti kitas sąlygas, reikalingas projektui įgyvendinti; pasirengimas užtikrinti projekto rezultatų tęstinumą mokykloje ir dalijimąsi patirtimi su miesto ugdymo bendruomene.

Daugiau apie programą skaitykite programos „Tyrinėjimo menas Vilniuje“ gairėse.