2019-03-20

Atvirų techninių kūrybinių dirbtuvių FabLab 3 steigimo Vilniaus mokyklose konkursas

Vilniaus švietimo pažangos centras kviečia Vilniaus miesto savivaldybės mokyklas dalyvauti projekto „Atvirų techninių kūrybinių dirbtuvių FabLab3 steigimas Vilniaus mokyklose“ dalyvių atrankos konkurse.

Projektas skirtas Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose įkurti atviras technines kūrybines dirbtuves FabLab (toliau – FabLab dirbtuvės) bei apmokyti mokytojus ir mokinius įveiklinti FabLab dirbtuvių įrangą, skirtą kurti, konstruoti, modeliuoti, projektuoti ir gaminti įvairius gaminius, produktus, modelius, maketus ar prototipus. Minimalų FabLab dirbtuvių įrangos sąrašą sudaro: 3D spausdintuvas, ploteris, stalinės kompiuteriu valdomos frezavimo staklės (CNC), lazerinė pjaustyklė, elektronikos/robotikos prietaisai (su bent viena litavimo stotele ir keliais elektronikos/robotikos rinkiniais).

Mokyklas, susidomėjusias projektu, maloniai kviečiame užpildyti konkurso paraišką ir dalyvauti atrankoje. Paraiškos priimamos iki 2019 m. balandžio 3 d. 12 val. Paraiškų priėmimas baigėsi.

Konkursą laimėjusioms mokykloms Vilniaus miesto savivaldybės administracija:

  • skirs po 9 tūkst. eurų FabLab dirbtuvėms įrengti;
  • finansuos FabLab ekspertų-konsultantų paslaugas, skirtas padėti mokykloms parengti patalpų išplanavimo ir įrangos sprendimus, pravesti įrangos naudojimo ir FabLab dirbtuvių įveiklinimo mokymus mokytojams ir mokiniams;
  • finansuos mokyklų, 2017-2018 m. įsirengusių FabLab dirbtuves, konsultacijas.

Mokykla prie projekto įgyvendinimo turi prisidėti skirdama ne mažiau negu 4 tūkst. eurų.

Mokyklos bus atrenkamos atsižvelgiant į mokytojų ir vadovų motyvaciją, FabLab dirbtuvėms skiriamų patalpų tinkamumą bei mokyklos skiriamus resursus. Mokyklų atrankos kriterijai.

Projektas dalinai finansuojamas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos lėšomis. Projekto vykdytojas – VšĮ kultūros ir švietimo centras Vilniaus mokytojų namai.

Daugiau informacijos apie Fab Lab dirbtuves Vilniaus miesto mokyklose.