2017-07-13

Atviros techninės ir kūrybinės dirbtuvės steigiamos penkiose Vilniaus miesto mokyklose

2017 liepos 13 d. buvo pasirašyta sutartis su „Techninių erdvių asociacija“ įsteigti 5 Vilniaus miesto mokyklose „Atviras technines ir kūrybines dirbtuves“. Projektas skirtas bendrojo ugdymo mokyklų techninių ir kūrybinių dirbtuvių sukūrimui ar išplėtimui. Projektas finansuojamas Vilniaus miesto savivaldybės ir dalyvaujančių mokyklų lėšomis.

Projekto tikslas – skatinti inovatyvius mokymo metodus, tarpdisciplininę integraciją ir mokyklų bendradarbiavimą, sudarant galimybę mokykloms įsigyti modernios įrangos, išplėsti dirbtuvių veiklą.

Projektu siekiami rezultatai:

  • Apmokyta 15 mokytojų iš 5 mokyklų. Mokytojai sugeba naudotis techninių ir kūrybinių dirbtuvių įranga ir atviruoju kodu ir žino kur rasti su tuo susijusios reikalingos informacijos.
  • Apmokyta mažiausiai 120 penktų-vienuoliktų klasių mokinių. Mokiniai naudojasi techninių ir kūrybinių dirbtuvių įranga ir turi bent po vieną šiose dirbtuvėse pagamintą daiktą. Mokiniai geba naudotis atviruoju kodu ir žino kur rasti su tuo susijusios reikalingos informacijos.
  • Visose 5 mokyklose sudarytos sąlygos mokytojams ir mokiniams naudotis techninių ir kūrybinių dirbtuvių įranga tiek pamokų metu, tiek popamokinėje veikloje.
  • Techninėmis ir kūrybinėmis dirbtuvėmis naudojasi mažiausiai 4 skirtingų mokomųjų dalykų mokytojai ir pritaiko dirbtuvių įrangą savo pamokose.
  • Mokyklos numato tolimesnę techninių ir kūrybinių dirbtuvių plėtrą.
  • Mokyklos bendradarbiauja viena su kita keisdamosi informacija. Skatina įsitraukti į projektą ir kitas Vilniaus miesto mokyklas, kurios šiuo metu nedalyvauja techninių ir kūrybinių dirbtuvių atvėrimo projekte.