2021-06-25

Atrinktos mokyklos dalyvauti pilotiniame projekte „FabLab dirbtuvių įveiklinimas formaliajame ugdyme“

Baigėsi mokyklų į pilotinį projektą „FabLab dirbtuvių įveiklinimas formaliajame ugdyme“ atranka. Iš visų pateiktų paraiškų atrinkome Vilniaus „Sietuvos“ progimnaziją ir Vilniaus Gedimino technikos universiteto inžinerijos licėjų.

Atrinktųjų mokyklų komandos drauge su mentoriais iš Meškėnų laboratorijos ieškos FabLab įrangos panaudojimo formaliajame ugdyme galimybių, FabLab dirbtuves atvers bendradarbiavimui su STEAM dalykų mokytojais savo mokykloje.

Padedant mentoriams, komandos pasirengs ir praktiškai išbandys integruotas projektines (ar kitas) veiklas patys, o vėliau jas išbandys ir su mokiniais. Šių patirčių pagrindu bus parengta metodinė medžiaga, kuria galės naudotis visų Vilniaus FabLab mokyklų mokytojai. Pilotavimas vyks 2021–2022 m. m. pirmąjį semestrą.

Dėkojame visoms Vilniaus FabLab mokykloms, teikusioms paraiškas, ir sveikiname pilotinio projekto dalyvius. Džiaugiamės mokyklų motyvacija, o dar svarbiau – kūrybišku FabLab įrangos naudojimu ugdymo procese bei puikiais ateities planais.

Ieškokite, kurkite, bandykite, aukite ir dalinkitės su kitais! O kol kas – iki susitikimo rudenį.