2021-06-07

Aptarti matematikos mokymosi rezultatai, naudojant virtualią mokymosi aplinką

Praeitą savaitę vyko baigiamasis projekto „Šiuolaikiškas matematinių gebėjimų ugdymas ir pažangos stebėsena baigimasis“ susitikimas. Susitikimo tikslas – aptarti matematikos mokymosi patirtį, naudojant virtualią mokymosi sistemą Eduten Playground. Džiugu, kad į nuotolinę sesiją prisijungė net 173 puikūs Vilniaus pradinių klasių ir matematikos mokytojai! Virtualia Eduten Playground mokymos(si) sistema 59 mokyklos naudojasi nuo 2021 sausio 15 d.

Sistemos kūrėjas – mokslininkas iš Suomijos Eikka Kurvinen – apžvelgė Vilniaus mokinių pasiekimus, naudojant šią sistemą. Mokslininkas atkreipė dėmesį, kad matematikos mokymasis yra 95% darbo ir 5% talento. Norint pasiekti gerų rezultatų ir stebėti pokyčius, svarbu skirti laiko matematikos užduotims atlikti. Mokslininkas lygino Vilniaus miesto mokyklų mokinių naudojimosi šia sistema laiko vidurkį su kitų šalių laiko vidurkiu. Vilniaus rezultatai yra išskirtiniai – mokiniai sistemą vidutiniškai naudoja 49 minutes per savaitę, kai kitose šalyse – 31 minutes.

Po pasidalinimo darbo patirtimi atskirose grupėse, kas galėjo turėti įtakos aktyviam sistemos naudojimui, viena mokytoja pastebėjo, jog mokiniai, kurie daug laiko praleidžia žaisdami kompiuterinius žaidimus, skiria mažiau laiko spręsti matematikos užduotis. Mokiniai, kurie nežaidžia kompiuterinių žaidimų, arba kompiuterio naudojimo laiką jiems riboja tėvai, matematikos uždaviniams skiria daugiau laiko.

Anot Eikka Kurvinen, ypatingai svarbu naudotis mokymosi analitikos teikiamomis įžvalgomis, teikiant matematikos mokymosi pagalbą mokiniui ir planuojant ugdymo procesą. Eduten Playground sistemoje pateikiama analitika padeda pastebėti, kurios temos mokiniui buvo sunkiausios (ar lengviausios) ir šitaip individualizuoti mokymą(si).

Džiaugdamiesi puikiais rezultatais, su mokytojais atsisveikinome iki rudens. Mokytojams linkime poilsio!