Apie VŠPC

2017 m. kovo mėnesį veiklą pradėjo Vilniaus švietimo pažangos centras, kurio vizija yra tapti švietimo pažangos ir inovacijų lyderiu Vilniaus mieste ir pripažintu partneriu Lietuvoje bei pasaulyje. Vilniaus švietimo ir pažangos centre dirbama su mokyklų pažangos ir bendradarbiavimo, atvirų kūrybinių erdvių mokyklose diegimo, pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir kt. projektais.

VIZIJA

Švietimo pažangos ir inovacijų lyderis Vilniaus mieste ir pripažintas partneris Lietuvoje bei pasaulyje.

MISIJA

Skatinti mokyklų ir institucijų gerųjų patirčių dalijimąsi, vienijimąsi į bendradarbystės tinklus, nuosekliai diegiant tarpdisciplinines inovacijas.
Tuo pačiu įgalinti Vilniaus miesto mokyklas suteikti aukščiausios kokybės išsilavinimą, siekiant tolygios švietimo sistemos pažangos.

FILOSOFIJA

Visi turi idėjų, bet laimi tie, kas jas įgyvendina.

 3,903 total views,  7 views today

ĮSTAIGOS VEIKLOS TIKSLAI:

Inicijuoti ir įgyvendinti inovacinius švietimo projektus, skirtus Vilniaus mokyklų bendruomenėms, mokytojams ir besimokantiesiems bei sudaryti sąlygas Vilniaus miesto mokyklų kokybinei pažangai.
Skatinti Vilniaus miesto pedagogų bendruomenę tobulinti kvalifikaciją mieste, šalyje, Europos Sąjungoje ir tarptautinėje erdvėje.
Skatinti Vilniaus miesto mokyklų bendruomenenių tarpusavio gerųjų patirčių dalinimąsi bei koordinuoti švietimo projektus, skirtus Vilniaus miesto mokyklų pažangai.
Efektyviai bendradarbiauti su užsienio švietimo ekosistemomis, užtikrinti geriausių užsienio patirčių įgyvendinimą ir mūsų šalies patirčių pasidalijimą.

Tikime, kad tapsime jūsų patikimu partneriu siekiant švietimo pažangos, todėl visuomet laukiame jūsų pasiūlymų ar pastebėjimų.

VILNIAUS ŠVIETIMO PAŽANGOS CENTRO KOMANDA:

Genovaitė Kynė

Genovaite.Kyne@vilnius.lt

+370 614 98597

Švietimo veiklos vadovė

Jūratė Litvinaitė

Jurate.Litvinaite@vilnius.lt

+370 686 95024

Švietimo analitikė

Agata Katkonienė

Agata.Katkoniene@vilnius.lt

+370 680 93405

Švietimo veiklos koordinatorė

Asta Morkūnienė

Asta.Morkuniene@vilnius.lt

+370 601 33792

Švietimo veiklos koordinatorė

Edita Linkevičiūtė

Edita.Linkeviciute@vilnius.lt

+370 620 35696

Švietimo veiklos koordinatorė

Rūta Mazgelytė

Ruta.Mazgelyte@vilnius.lt

+370 623 29549

švietimo veiklos koordinatorė ir viešinimo ir komunikacijos specialistė

Ramunė Belickienė

ramune.belickiene@vilnius.lt

+370 612 73529

švietimo veiklos administratorė

Jogailė Tarvydaitė

Jogaile.Tarvydaite@vilnius.lt

+370 662 47001

Švietimo veiklos koordinatorė

Jurgita Rimkuvienė

Jurgita.Rimkuviene@vilnius.lt

+370 699 80695

Švietimo veiklos koordinatorė

Eglė Bilevičienė

Egle.Bileviciene@vilnius.lt

+370 682 40091

Viešųjų pirkimų specialistė

dr. Pranas Gudynas

+370 687 43657

švietimo analitikas