2021-10-18

Apie mokytojo autoritetą ir reflektuojantį mokytoją

Spalio 14 d. vyko nuotoliniai mokymai „Reflektuojančio mokytojo samprata. Mokytojo autoritetas“, skirti pirmuosius metus Vilniaus mokyklose dirbantiems mokytojams.

Jame dalyvavo 33 įvairių mokomųjų dalykų bei pradinių klasių mokytojai, socialiniai pedagogai, kurie turėjo galimybę susipažinti tarpusavyje bei pasidalinti savo įsimintiniausiais trisdešimties dienų darbo mokykloje įvykiais.

Šiuos mokymus apie mokytojo autoritetą ir reflektuojantį mokytoją vedė dr. Eglė Pranckūnienė ir dr. Aurimas Juozaitis.

Pirmoje susitikimo dalyje projektų „Pradedantieji Vilniaus mokytojai“ ir „Sugrįžtu mokyti“ dalyviams dr. Eglė Pranckūnienė pristatė parengtos mokymų programos principus. Visus mokslo metus vyksianti mokymo(si) programa susideda iš 8 susitikimų. Kiekvieną susitikimą sudaro dvi dalys: refleksija ir probleminių klausimų kėlimas bei naujų dalykų mokymasis. Kiekvieną susitikimą veda du lektoriai – refleksijos moderatorius ir temos lektorius. Susitikimo pabaigoje mokytojams skiriamas namų darbas – problemos apmąstymas arba sprendimas.

Antroji susitikimo dalis buvo skiriama autoriteto sąvokai nagrinėti, kurią  dr. Aurimas Juozaitis pradėjo klausimu: „Kokiomis savybėmis , charakteristikomis, gebėjimais apibūdintumėte žmogų, kuri(s) jums yra autoritetas?“. Išklausęs mokytojų pateiktus atsakymus, lektorius mokymų dalyviams atskleidė, jog „kiekvienas mokytojas yra autoritetas, nes tik būdamas juo, jis gali mokyti kitus“. Kalbėdamas apie mokytojo autoritetą, dr. Aurimas Juozaitis išskyrė tris kertinius dalykus dirbant su mokiniais: atsakingumą, įsiklausymą ir ryšį. „Tam, kad mokytojas taptų atsakingu vedliu, jam būtinas bendras tarpusavio ryšys su mokiniais, o tam reikalingas įsiklausymas.“ – sakė lektorius. Geri mokytojai geba kurti ryšius.

Toliau susitikime buvo kalbama apie reflektuojantį mokytoją. Po kiekvienos mokymų dalies mokytojams buvo skiriamos dvi minutės individualiai refleksijai.

Susitikimo pabaigoje mokytojai gavo namų darbus – aprašyti savo profesinį pasirinkimą: kodėl pasirinko būti mokytoju? Kas lėmė šį sprendimą? Kaip vertina šį sprendimą?

Kitas susitikimas pradedantiesiems mokytojams „Mokinio pažinimo galimybės, pažįstant ir pripažįstant save ir kitą“ – jau lapkričio 10 d. Šį susitikimą ves psichologė Asta Blandė ir dr. Aurimas Juozaitis.