2021-02-24

Apie Geros mokyklos koncepciją – susitikime su „Sugrįžtu mokyti“ dalyviais

„Geros mokyklos koncepcija – dar vienas tekstas, ar iššūkis mokyklos bendruomenei?“ – „Sugrįžtu mokyti“ projekto dalyvių vasario 24 d. klausė Gražvydas Kazakevičius. Štai taip pavasariškame vasario pavakary prasidėjo ketvirtasis virtualių pokalbių ciklo „Valanda su…“ susitikimas.

Kaip sakė lektorius: „kai ateini į pamoką, joje iš tiesų sėdi ne viena, o kelios klasės – matoma ir pažinta; matoma, bet nepažinta; nematoma…“ Susitikime susidėliojo atsakymas, kad turbūt taip yra ir su švietimo bendruomene. Ji yra keleriopa. Vieniems Koncepcija yra tik dar vienas biurokratų parengtas dokumentas, kuris kelia galvos skausmą, kaip čia jį dabar įgyvendinti ir paversti kūnu. Kitiems, galbūt gražiai mokyklos stende po stiklu pakabinta, bet nesuvokta deklaracija. Tretiems, tai idėjinis kelrodis brėžiant savo mokyklos (atsi)kūrimo(si) gaires. Turbūt yra ir tokių, kuriems Koncepcija – išlaisvinantis patvirtinimas, kad jie eina teisingu keliu.

Anot G. Kazakevičiaus, kad Geros mokyklos koncepcija neliktų dar vienu tekstu stalčiuje ir veiktų, yra svarbu, kad mes ne tik suprastume jos prasmę, palaikytume ją, bet ir įsipareigoję veiktume pagal tą suprastą prasmę. Visa mokyklos bendruomenė. Ir taip – čia nėra vieno Geros mokyklos recepto. Kiekviena mokykla ingredientus gali rinktis pagal savo skonį. Svarbu, kad visi sutartų, ką gamina.

Labai simboliška, kad Gavėnios laikotarpiu paskutiniame virtualiame susitikime su mokytojais kovo 3 d. svečiuosis kunigas Ričardas Doveika. Laukiame šio dvasinio susitikimo drauge.