2021-11-12

Apie gerą mokyklą ir sėkmingą pamoką

Lapkričio 10 d. vyko projekto Fizinio ugdymo pamokų kokybės tobulinimas mokykloje seminaras mokytojams „Gera mokykla – sėkminga pamoka“.

Seminaro metu buvo daug kalbama ir diskutuojama, kokie yra geros mokyklos aspektai, kas lemia pamokos sėkmę, geros mokyklos ir mokymo(si) prasmingumą. Įžvalgomis su dalyviais dalinosi švietimo ekspertas Gražvydas Kazakevičius. Dalyviai aiškinosi sėkmingos pamokos įgyvendinimo principus, mokymo(si) uždavinius, kuriuos galėtų pritaikyti ir savo mokyklos fizinio ugdymo pamokose.

 

 

 

Projektas „Fizinio ugdymo pamokų kokybės tobulinimas mokykloje“ įgyvendinamas siekiant, kad Vilniaus miesto bendrojo ugdymo mokyklose organizuojamas fizinis ugdymas būtų suteikiantis mokymosi patirtį, kuri įgalintų mokinius būti fiziškai aktyviais visą gyvenimą. Projektas vyksta 2021–2022 m.m.