2020-03-03

Nyderlandų švietimo ekspertų viešnagė Vilniuje

Paskutinėmis žiemos dienomis (vasario 26–27 d.) Vilniuje viešėjo švietimo ekspertai iš Nyderlandų, KlassePro organizacijos, turintys ilgametę mokyklų veiklos tobulinimo patirtį taikant Nuolatinio mokyklos tobulinimo metodiką (angl. Continuous Improvement).

Susitikimų su Vilniaus miesto savivaldybės atstovais metu, kuriuose dalyvavo Nyderlandų ekspertės Marijke Broer, Ria van Duijn, Hilde Woort, mero patarėjas Albertas Lakštauskas, vicemeras Vytautas Mitalas, organizacijų tobulinimo ekspertas dr. Modestas Gelbūda, Vilniaus švietimo pažangos centro atstovai, buvo aptartos bendradarbiavimo Vilniaus miestui aktualiose švietimo srityse galimybės.

Pagrindinis šio vizito tikslas – pristatyti Nuolatinio mokyklos tobulinimo idėją Vilniaus miesto mokykloms, pasidalyti Nyderlandų mokyklų patirtimi, paskatinti mūsų mokyklas apmąstyti savo organizacijos tobulinimo kelius ir galimybes, užnorinti išsamiau pasigilinti į siūlomos metodikos principus ir apsvarstyti galimybę išbandyti šią metodiką savo mokyklose.

Vasario 26 d. ekspertės lankėsi Vilniaus Šv. Kristoforo progimnazijoje, domėjosi mūsų šalies mokyklose vykstančiu ugdymo procesu, ugdymo aplinka, o vasario 28 d., ketvirtadienį, Vilniaus miesto mokykloms pristatė Nuolatinio mokyklų tobulinimo metodiką ir jos taikymo patirtį Nyderlandų mokyklose. Renginyje dalyvavo per 90 dalyvių iš įvairių Vilniaus miesto mokyklų. Renginio metu dalyviai turėjo galimybę išsamiau panagrinėti, kartu su ekspertais padiskutuoti bei praktiškai išbandyti įrankius, padedančius visiems kartu kurti įstaigos misiją, nustatyti tikslus, parengti veiksmų planą.

Nuolatinio mokyklų tobulinimo kontekste, šis renginys yra pirmasis, bendradarbiavimo su kolegomis iš Nyderlandų, žingsnis. Pavasarį planuojamas keleto Vilniaus miesto mokyklų atstovų vizitas į Nyderlandus, kur jie lankysis mokyklose, kuriose Nuolatinis tobulinimas jau tapęs kasdienybe. Tikimasi, kad nuo ateinančių mokslo metų keletas Vilniaus miesto mokyklų pradės gilesnį ir išsamesnį šios metodikos taikymą savo veikloje.

Kaip sako šios metodikos atstovai, švietimo vadovams visame pasaulyje svarbu, kad jų mokyklos pasiektų aukštų rezultatų. Norėdami užtikrinti gerus rezultatus, vadovai siekia atrasti tinkamiausią, moksliškai pagrįstų mokymo ir mokymosi metodų, taikymą, ieško efektyvių profesinio tobulinimo programų, sėkmingų mokyklos tobulinimo procesų. Aukštų rezultatų visiems užtikrinimas yra sudėtingas ir kompleksinis procesas, todėl tam būtinas paradigminis vadovų požiūrio į organizacijos kaitą pokytis. Į nuolatinį kokybės tobulinimą turi būti įtraukti visi: mokyklos darbuotojai, įvairios suinteresuotos šalys, netgi patys mokiniai.

Nuolatinis kokybės gerinimas gali turėti didžiulį poveikį mokinių rezultatams, jeigu vadovai remiasi sistemišku požiūriu į tobulinimo procesą ir įgyvendina šias pagrindines strategijas:

  • visais lygmenimis pasidalyta lyderystė ir įsitraukimas;
  • aiški norimos situacijos ateityje vizija ir darbo kryptis;
  • sistemos koordinavimas per visų priimtus bendrus tikslus, rodiklius, rezultatus ir veiksmus;
  • tobulinimo procese dalyvauja visi (niekas negali išvengti nuolatinio tobulinimo!).

Nuolatinio mokyklų tobulinimo taikymo patirtis Nyderlanduose: KlassePro https://klasse.pro/

Šis vizitas ir renginys yra viena iš projekto „Tikslinė kompleksinė pagalba mokykloms“ veiklų. Projektą finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė, įgyvendina Vilniaus švietimo pažangos centras.

Projekto koordinatorė: Eglė Melnikė, egle.melnike@vilnius.lt, +370 699 35415

Nuotraukos: Sauliaus Žiūros ir Vilniaus švietimo pažangos centro.