2020-04-17

10 Vilniaus miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų – galimybė įvaldyti Naratyvinio žaidimo ir mokymo(si) metodą

Vilniaus miesto savivaldybė bei Vilniaus švietimo pažangos centras rūpinasi kompleksine pagalba Vilniaus miesto savivaldybės ikimokyklinėms įstaigoms ir nuo 2020 m. gegužės mėnesio pradės projektą „Tikslinė kompleksinė pagalba ikimokyklinėms įstaigoms“, skirtą gerinti šių įstaigų ugdymo kokybę, vadybą ir mikroklimatą. Projekte sujungsime Vytauto Didžiojo universiteto ir VšĮ Vaiko psichologijos centro mokslininkų ir patyrusių pedagogų pajėgas, kad 10 atrinktų Vilniaus miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų komandų padėtume sėkmingai įdiegti Naratyvinio žaidimo ir mokymo(si) (NEPL) metodą. Komandoms bus organizuojami praktiniai mokymai, bus teikiamos ekspertų konsultacijos ir pagalba.

Kviečiame NEPL besidominčias Vilniaus miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų grupių pedagogus dalyvauti atrankoje, kuri vyks 2020 metų balandžio 17–30 dienomis. Reikalavimai būsimiems projekto dalyviams:

  1. Dalyvauti siekiančių grupių pedagogai turėtų būti susipažinę su NEPL gairėmis.
  2. Siekianti projekte dalyvauti ugdymo įstaiga įsipareigoja sudaryti sąlygas šių grupių pedagogams dalyvauti mokymuose, konsultacijose, organizuoti NEPL veiklas, taip pat šių grupių dienotvarkėse paskirti laiko NEPL veikloms dvi rytines valandas vieną kartąper savaitę ir bent po valandą per dieną spontaniškam (savarankiškam) vaikų žaidimui (ne kitų veiklų metu).
  3. Projekte dalyvausianti įstaiga įsipareigoja vykdyti informacijos sklaidą: tinkamai informuoti tėvus apie būsimą projektą, projekto vykdymo metu nuolat informuoti tėvus apie projekto vykdymo eigą, derinti projekto veiklas su projekto komanda, pasibaigus vykdomam projektui 2020 metais pristatyti savo patirtis baigiamojoje konferencijoje.
  4. Projekte dalyvausianti įstaiga įsipareigoja projektui pasibaigus savarankiškai tęsti NEPL programą bent dvejus metus. Įstaiga įsipareigoja sudaryti galimybes pedagogams nuolat dalintis savo patirtimi ir perteikti ją bent dviejų susidomėjusių (geriausia kaimynystėje esančių) ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogams.

Su šiomis sąlygomis sutinkanti ugdymo įstaiga turi pateikti oficialų prašymą su esmine informacija apie ugdymo įstaigą (kiek darželyje vaikų ir grupių, kiek pedagogų nori dalyvauti, su kokio amžiaus vaikais dirba siekiantys projekte dalyvauti pedagogai). Prašymas turi būti patvirtintas norinčių diegti NEPL metodą pedagogų ir įstaigos vadovo parašais.

Kviečiame registruotis iki 2020 m. balandžio 30 d. Apie sprendimą visiems siekiantiems dalyvauti pranešime iki 2020 m. gegužės 10 dienos.

Projektą įgyvendina – Vytauto Didžiojo universitetas ir VšĮ Vaiko psichologijos centras
Projektą koordinuoja Vilniaus švietimo pažangos centras, agata.katkoniene@vilnius.lt
Projektą finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė
Kilus klausimams rašykite el. paštu: milda.bredikyte@vdu.lt
Informacija apie 2019 m. įgyvendintą projektą