2021-06-15

10 mokyklų dalyvaus projekte „Vilniaus pokyčių mokyklos“

Visai neseniai Vilniaus pradinio ir pagrindinio pirmos pakopos ugdymą organizuojančias mokyklas (darželiai-mokyklos; pradinės mokyklos; progimnazijos ir ilgosios gimnazijos) kvietėme teikti paraiškas dalyvauti projekte „Vilniaus pokyčių mokyklos“. Dalyvauti projekte atrinkome 10 mokyklų (mokyklų sąrašas). Jas atrinkome, atsižvelgdami į paraiškoje apibūdintą mokyklos komandos motyvaciją siekti pažangos, supratimą, kokių pokyčių mokyklai reikia, projekto įgyvendinimo pajėgumus ir kt.

Atrinktosios mokyklos pildydamos paraišką aiškiai įsivardino, kad norėtų taikyti grįžtamojo ryšio strategijas mokinio pažangai ir pasiekimams pamatuoti, diegti mokinio individualios pažangos mokinių ir personalo savijautos stebėjimo sistemas, formuojamojo vertinimo strategijas, (su)kurti pasidalytosios lyderystės ir bendradarbiavimo kultūrą.

Sveikiname mokyklas ir nekantraujame joms padėti siekti spartesnės pažangos bei gerinti ugdymo kokybę!