Švietimo inovacijos

Šiuolaikiški mokymo būdai ir priemonės
Šiandienos realijas atliepiantis ugdymas
Kūrybiškumo ir socialiai atsakingo verslumo ugdymas

Projektai

Metodinė veikla

Profesinių kompetencijų tobulinimas
Kolegialus mokymasis
Formaliojo ugdymo kokybės kėlimas

Projektai

Bendradarbiavimas ir lyderystė

Mokyklų bendruomenių įgalinimas
Mokyklų bendradarbiavimo tinklų kūrimas
Švietimo lyderystės įgūdžių stiprinimas

Projektai

NUOTOLINIS MOKYMAS(IS)

Apie nuotolinį mokymą(si)
Pamokos pagal klases ir dalykus
Mokymo(si) Ištekliai
Virtualios mokymo(si) aplinkos
Mokymai, konsultacijos, instrukcijos
Neformalusis vaikų ugdymas

Daugiau

Paskutinės naujienos

2021-07-29

Naujo projekto metu bus kuriama Vilniaus ugdymo įstaigų veiklos stebėsenos, analizės ir vertinimo bandomoji platforma

Vilniaus švietimo pažangos centras kartu su partneriu SĮ Vilniaus planas teikė paraišką Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros (MITA) skelbtam kvietimui viešojo sektoriaus subjektams pateikti turimą iššūkį, kuris reikalauja inovatyvaus skaitmeninio sprendimo. Džiaugiamės, kad esame išgirsti ir VŠPC teiktam iššūkiui – Vilniaus ugdymo įstaigų veiklos stebėsenos, analizės ir vertinimo bandomosios platformos sukūrimui – buvo skirtas finansavimas… Skaityti plačiau

2021-07-29

Pasveikinti Vilniaus šimtukininkai

Vilniaus universiteto didžiajame kieme pasveikinti Vilniaus abiturientai, išlaikę valstybinius brandos ir tarptautinio bakalaureato egzaminus ir gavę po 2 ir daugiau 100 balų įvertinimus. Kad gautų tiek šimtukų, vilniečiams prireikė ne tik nuoseklaus darbo, išskirtinių žinių, gebėjimų, bet ir sėkmės. Vilniečių brandos atestatuose vienas ar daugiau šimtukų įrašyti net 549 abiturientams. Šiemet išskirtinius gabumus pademonstravo ir… Skaityti plačiau

2021-07-14

Vilniaus miestas teikia vardinį apdovanojimą „Courageous creators“ Europos antreprenerystės festivalyje „Gen-E 2021“ 

Šiomis dienomis (birželio 29–liepos 15 d.) Europos jaunimo ir verslo dėmesys krypo į Lietuvą – šalyje nuotoliniu būdu vyksta pirmasis ir didžiausias Europos antreprenerystės festivalis „Gen-E 2021“. Vilniaus miestas įsteigė vardinį prizą „Courageous creators“. Europinis „Junior Achievement“ jaunimo verslumo ugdymo organizacijų tinklas šiais metais Lietuvą, kaip renginio šeimininkę, pasirinko neatsitiktinai – renginys šalyje organizuojamas siekiant… Skaityti plačiau