Švietimo inovacijos

Šiuolaikiški mokymo būdai ir priemonės
Šiandienos realijas atliepiantis ugdymas
Kūrybiškumo ir socialiai atsakingo verslumo ugdymas

Projektai

Metodinė veikla

Profesinių kompetencijų tobulinimas
Kolegialus mokymasis
Formaliojo ugdymo kokybės kėlimas

Projektai

Bendradarbiavimas ir lyderystė

Mokyklų bendruomenių įgalinimas
Mokyklų bendradarbiavimo tinklų kūrimas
Švietimo lyderystės įgūdžių stiprinimas

Projektai

NUOTOLINIS MOKYMAS(IS)

Apie nuotolinį mokymą(si)
Pamokos pagal klases ir dalykus
Mokymo(si) Ištekliai
Virtualios mokymo(si) aplinkos
Mokymai, konsultacijos, instrukcijos
Neformalusis vaikų ugdymas

Daugiau

Paskutinės naujienos

2022-05-20

Kviečiame pildyti paraiškas nemokamoms pedagogikos studijoms

Dirbate Vilniaus švietimo įstaigoje, tačiau neturite pedagogo kvalifikacijos? Norite persikvalifikuoti, tačiau trūksta kompetencijų? O galbūt norite tapti mokytoju? Jei į vieną iš klausimų atsakėte teigiamai, kviečiame dalyvauti atrankoje į projektą „Mokau Vilniuje“. Projekto dalyviams studijų aukštosiose mokyklose metu bus sudarytos sąlygos įgyti pedagogo kvalifikaciją ir (arba) papildomų kompetencijų. Asmenims, kuriems reikia įgyti pedagogo kvalifikaciją, studijos prasidės 2022… Skaityti plačiau

2022-05-19

Baigėsi pedagogams skirtas pirmasis mokymų ciklas apie įtraukųjį ugdymą

Gegužės mėnesį vyko du paskutinieji mokymų ciklo apie įtraukųjį ugdymą seminarai, skirti Vilniaus miesto mokyklų pedagogams.  Mokymai apie įtraukųjį ugdymą vyko š.m. vasario – gegužės mėnesiais, per šį laikotarpį buvo surengti 11 seminarų. Į kiekvieną seminarą kvietėme registruotis tam tikrą pedagogų tikslinę auditoriją – ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ar pagrindinio ugdymo mokytojus. Gegužės 4 d. mokymuose… Skaityti plačiau

2022-05-19

Kviečiame Vilniaus mokyklas teikti paraiškas gamtos mokslų laboratorijoms ir FabLab dirbtuvėms įsirengti!

Įgyvendinant Vilniaus miesto švietimo politikos ilgalaikius siekius, vieni iš uždavinių yra subalansuotas dalykinių ir bendrųjų kompetencijų ugdymas bei įkvepianti edukacinė aplinka. Siekdama: 1) sudaryti sąlygas kokybiškam gamtamoksliniam ugdymui(si), skatinti mokinių domėjimąsi tiriamąja veikla; 2) skatinti techninę kūrybą ir tarpdalykinę integraciją plėtojant Vilniaus miesto mokyklų atvirų techninių kūrybinių FabLab dirbtuvių tinklą, Vilniaus miesto savivaldybė kartu su… Skaityti plačiau